4

Monthly calendar ~ May 2017

Comments(4)

 1. Reply
  Vishnu das says

  Jai gurudev

 2. Reply
  kuvar chandrabhan singh says

  Namah sivay sabhi sadhak ke liye and baba zee, guru ma.

 3. Reply
  laxmidhar subudhi says

  please pratiprasab sadhana at bhubaneswar odissa. please schedule.

 4. Reply
  laxmidhar subudhi says

  namah shivaya.jay gurudev. please schedule sambavi sadhana shivir at bhubaneswar odissa.

Post a comment